Madeni Yağ Sözlüğü | SCW - Seat Club World - Seat, Seat Forum Türkiye
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için ANDROİD ve İOS mobil uygulamamız yayına başlamıştır. BURAYA tıklayarak uygulamaya gözatabilirsiniz.

Madeni Yağ Sözlüğü

Konu, 'Teknik Döküman ve Arşivler' kısmında kfy tarafından paylaşıldı.

 1. kfy

  kfy
  ADMİNİSTRATOR

  Mesajlar:
  13.051
  Beğenileri:
  5.567
  Ödül Puanları:
  113
  A

  A.A.M.A
  (American Automobile Manufacturers Association) Amerikan Otomobil Üreticileri Birliği
  A.C.E.A
  (Association of European Automotive Manufacturers) Avrupa Otomotiv Üreticileri Birliği
  A.C.S A
  (American Chemical Society) Amerikan Kimyasal Üreticileri Birliği
  ADHEZYON
  Bir maddenin diğer bir maddeyi çekme kuvvetidir.
  AFNOR
  (Association Français de Normalisation) Fransız Standartları Birliği
  A.G.M.A.
  (American Gear Manufacturers' Association) Amerikan Dişli Üreticileri Birliği
  AKMA NOKTASI
  Bir yağın düşük çalışma sıcaklıklarında akma kabiliyetinin göstergesidir. Bu derece, sıvının belirlenmiş koşullarda akışkan kalacağı en düşük ısıdır.
  AKMA NOKTASI DÜŞÜRÜCÜ
  Madeni yağın düşük sıcaklık etkisiyle akıcılığını kaybetmemesi için klorlanmış mum ile tenlerin bir araya getirilmesinden elde edilen yüksek molekül ağırlıklı metakrilat polimerdir.
  ALKALİ
  Madeni yağdaki alkali maddeler asidi nötralize ederek asidik ve korozif aşınmayı önleyen bazik özellikte maddelerdir.
  ANİLİN NOKTASI
  Eşit hacimde anilin ile bazyağ ya da yakıtın tam karışım oluşturabildiği en düşük sıcaklıktır.
  API
  (American Petroleum Institute) Amerikan Petrol Enstitüsü
  ASİT DEĞERİ
  Bir akaryakıttaki asiditenin tamamını veya bir kısmını nötralize etmek için gerekli olan KOH miktarının ölçüsüdür.
  ASTM
  (American Society for Testing Materials) Amerikan Malzeme Test Birliği
  AŞINMA
  Hareketli iki yüzey arasında, metalin metala temas etmesi sonucu, partiküller veya yüzey sertliği nedeniyle oluşan aşınmadır.
  AŞINMA ÖNLEYİCİ KATIKLAR
  Metalin metale temas etmesini engellemek için, fazla yük taşıyan parçalar üzerinde ince, yapışkan tabakalar oluşturan katkı maddeleridir.


  B

  BAKIR ÇÜRÜTME DEĞERİ
  Bir akaryakıtın, saf bakırı çürütmeye yatkınlığının nitel ölçümüdür.
  BAKTERİ ÖNLEYİCİ
  Sıvıların su bazlı elementlerinde bakteri oluşmasını önleyen ve kötü kokular oluşmasına engel olan katkı maddesidir.
  BAZ
  Tuz ve su oluşturmak için asitlerle reaksiyona giren bileşimlerdir. Yakıtın yakılması ve yağın oksidasyonu sırasında oluşan asitlerin nötralize edilmesi için yağ katkılarına yağda çözülebilen bazlar eklenmiştir.
  BAZ DEĞERİ
  Bir yağın bazlığını nötralize etmek için gerekli olan asit miktarıdır.
  BAZ YAĞ
  Genellikle rafine edilmiş petrolden oluşan ve nihai yağ ürünlerini oluşturmak üzere için katkı maddeleriyle karıştırılan baz sıvıdır.
  BIA
  (Boating Industry Association) Bot Endüstrisi Birliği
  BENZİN
  Sıvı hidrokarbonların uçucu bir karışımıdır, küçük miktarda katkı maddeleri içerir ve buji ateşlemeli, içten yanmalı motorlarda yakıt olarak kullanılmaya uygundur.
  BEYAZ YAĞ
  Kozmetik ve ilaç gibi özel uygulama alanlarında kullanılan, çok rafine edilmiş bir yağ ürünüdür.
  BLOW-BY
  Yanmamış yakıtın ve yanma sonucu oluşan gazların, içten yanmalı motorların piston halkalarından geçmesi ve bunun sonucunda yakıt incelmesi, üst karter yağının kirlenmesidir.
  BSI
  (British Standards Institution) İngiliz Standartları Birliği

  C

  CEC
  (Coordinating European Council) Avrupa Koordinasyon Konseyi
  CMA
  (Chemical Manufacturers Association) Kimyasal Üreticileri Birliği
  COP
  (Code of Practice) Pratik Kodlama
  CRC
  (Coordinating Research Council) Araştırma Koordinasyonu Konseyi
  ÇOK DERECELİ YAĞ
  Birden fazla SAE viskozite sınıflandırma derecesi gereksinimlerini karşılayan ve tek dereceli bir yağdan daha geniş ısı aralığında kullanılabilen motor veya dişli yağıdır.
  ÇÖZÜCÜ AYRIŞTIRMA
  Ağır gaz yağı ve diğer ağır maddelerden temel yağ maddelerinin, furfural veya fenol gibi çözücüler kullanılarak ayrıştırılması işlemidir.
  ÇÖZÜCÜ RAFİNE ETME
  Yağın oksiditeye direncini, viskozite indeksini ve katkılarla karışabilme özelliğini arttırmak için, damıtılmış yağlardan reaktif bileşenlerin (doymamış hidrokarbonlar) ayrıştırılması için yapılan rafine etme işlemidir.
  ÇÖZÜNMEYEN MADDELER
  Kullanılmış yağlarda, toz, kir, aşınma partikülleri veya oksitlenme gibi nedenlerle oluşan maddelerdir.

  D

  DETERJAN
  Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan kimyasal maddedir.
  DETERJAN KATIKLARI
  Yüksek sıcaklıkta çalışan makinelerde oluşan birikintileri azaltan veya oluşumunu önleyen bazik tuzlardır.
  DETERJAN/SEYRELTİCİ
  Bir deterjanla bir seyrelticiyi birleştiren katkı maddesidir.
  DIN
  (Deutsche Industrie Normen) Alman Endüstriyel Standartları
  DİSPERSAN KATIKLAR
  İlave edildikleri madeni yağ içinde düşük sıcaklık çalışma şartlarında tortu teşekkülünü önleyen veya geciktiren metal içermeyen külsüz katıklardır.
  DONMA NOKTASI DÜŞÜRÜCÜ
  Madeni yağın düşük sıcaklık etkisiyle akıcılığını kaybetmemesi için klorlanmış mum ile fenollerin biraraya getirilmesinden elde edilen yüksek molekül ağırlıklı metakrilat polimerlerdir

  E

  EGR
  Otomobillerdeki nitrojen oksitlerin (NOX) emisyonun azaltan sistemdir. Sistem egzoz gazlarını karbüratöre veya ana emme borusuna gönderir, burada hava/yakıt karışımı inceltilir, üst yanma ısıları düşürülür ve böylece NOX oluşma ihtimali azaltılır.
  EHD
  Yağ tabakasının çok yüksek basınç altındaki sıkışmaya dayanıklı olmaması nedeniyle, çiftli parçaların elastiki deformasyona uğradığı, devirli elemanlardaki yüksek birim yükleri ve hızları ile belirlenen bir yağ rejimidir.
  EMA
  (Engine Manufacturers Association) Motor Üreticileri Birliği
  EMİSYON
  Kurşunlu yakıtların yanması, çevre için zararlı kabul edilecek egzoz gazlarının emisyonuna neden olur. Su ve CO2 bu kategoride değildir ancak CO, NOX ve hidrokarbonlar yasal kontrole tabidir. Benzinli motorlar bu üç maddeyi de üretmektedir; dizel motorlar ayrıca, kontrol altında olan parçacıklı maddeler de üretir.
  EMÜLSİYON KATIKLARI
  Makinelere sızan suyu kendi bünyesi içinde tutup paslanmaya engel olan maddelerdir.
  EOLCS
  (Engine Oil Licensing and Certification System) Motor Yağları Lisans ve Belgeleme Sistemi
  EP AŞIRI BASINÇ KATIKLARI
  Relatif hareket eden yüzeylerde metalin metale temasını önlemek amacıyla yağlara ilave edilen, film mukavemetini ve yük taşıma kapasitesini arttıran katıklardır.

  G

  GENLEŞMEYE BAĞLI AŞINMA
  İki yüzey arasındaki küçük genleşme hareketinden dolayı kırmızı veya siyah pas oluşturabilirler.
  GÖRÜLEN VİSKOZİTE
  Belirli sıcaklık ve makaslama hızı şartlarında, Newton teorileri dışındaki sıvıların viskozitesinin ölçüsüdür.
  GRES
  Bir akışkan yağlayıcı ile kalınlaştırıcının karışımından oluşan, kıvamı katıdan yarı akışkana kadar değişen bir maddedir.

  H

  HDDEO
  (Heavy Duty Diesel Engine Oil) Ağır Hizmet Dizel Motor Yağları
  HİDRODİNAMİK YAĞLAMA
  Metal elemanlar arasındaki madeni yağ filminin kalınlığı 6000 Angstrom'dan fazla ise bu tip yağlamaya hidrodinamik yağlama (kalın film yağlaması) denir.
  HİDROSTATİK YAĞLAMA
  Yağ filminin kalınlığı 6000 Angstrom'dan az ise bu tip yağlamaya hidrostatik yağlama (ince film yağlaması) denir.

  I

  ILSAC
  (International Lubricant Standardization & Approval Com.) Uluslararası Madeni yağ Standardizasyon ve Onay Kom.
  ISO
  (International Organization for Standardization) Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu


  İ

  İŞLENMİŞ PENETRASYON
  Gresler kıvam ölçümü sırasında bir miktar işlenirler. Bu nedenle gresler standart bir gres işleyicisinde belirli bir miktar dövülüp işlendikten sonra kıvam yani penetrasyon değerleri ölçülür. Bu ölçülen değere İşlenmiş Penetrasyon Değeri adı verilir.

  J

  JAMA
  (Japan Automobile Manufacturers Association) Japon Otomobil Üreticileri Birliği
  JASO
  (Japan Automobile Standards Organization) Japon Endüstriyel Standartları
  JIS
  (Japanese Industrial Standards) Japon Endüstriyel Standartları
  JSAE
  (Society of Automotive Engineers, Japan) Japon Otomotiv Mühendisleri Birliği

  K

  KANAMA (BLEEDING)
  Stoklama sırasında gresin yağ bileşeninin ayrılması olayıdır
  KALINLAŞTIRICILAR
  Yağı grese dönüştüren ve gresin pek çok önemli özellik ve performans karakteristiklerini kontrol altında tutan maddelerdir.
  KARIŞTIRICI
  Su ve yağın dayanıklı bir karışım veya sübye oluşturmasını destekleyen katkı maddesidir.
  KATALİTİK KONVERTÖR
  Araç emisyonu kontrol sistemlerinin önemli bir parçasıdır. Oksitlendirici konvertörler, egzoz gazlarını hidrokarbonlar ve karbonmonoksitten (CO) arındırırken, azaltıcı konvertörler nitrojen oksit (NOX) emisyonlarını kontrol ederler. Her ikisi de yakıt veya yağdaki kurşun bileşenlerinden ‘ zehirlenebilecek’ soy metalden (platin, paladyum veya rodyum) katalizörler kullanır.
  KATIK
  Başlangıçta madeni yağda bulunmayan veya belli bir miktarda bulunan, yağlara istenen bazı özellikleri kazandırmak, mevcut özelliklerini geliştirmek, istenmeyen bazı özelliklerini minimuma indirmek veya yok etmek amacıyla ilave edilen maddelere "katık" denir.
  KATIK STABİLİTESİ
  Katıkların kullanım ve depolama esnasında performanslarını koruyabilme yeteneğidir.
  KAVITASYON
  Hareket halinde yağın kaplaması gereken yüzeyi geçici olarak kaplayamaması olayının sebebiyet verdiği durumlardır.
  KİNEMATİK VİSKOZİTE
  Görünür viskozitenin yoğunluğa bölümü kinematik viskoziteyi verir. Birimi stoke' dir.
  KOHEZYON
  Bir maddeyi teşkil eden parçacıkları bir arada tutan kuvvettir.
  KOROZYON AŞINMASI
  Kimyasal reaksiyon sonucu oluşan aşınmadır.
  KOROZYON ÖNLEYİCİLER
  Yatak alaşımlarını ve metal yüzeylerini, motorun demir ihtiva etmeyen parçalarını yüzeylerde film oluşturarak yağlardaki asidik artıkların kimyasal etkisinden koruyan katıklardır.
  KÖPÜK ÖNLEYİCİLER
  Yağın havadan kolayca ayrılması ve köpürmemesi için kullanılan katıklardır.

  M

  MADENİ YAĞ
  Genel olarak, iki katı cismi birbirinden ayırmak ve sürtünme gücünü minimuma indirerek kolay hareket etmesini sağlamak için kullanılan maddelere denir.
  METAL PASSIVATÖRLER
  Metalin hava, yağ ve diğer maddelerle kimyasal reaksiyona girmemesi için madeni yağa ilave edilen katıklardır.
  MOTOR TORTULARI
  Yanmamış veya kısmen yanmış yakıt veya üst karter yağındaki kısmi bozulma nedeniyle oluşan sert veya dirençli tortu, cila ve karbon kalıntısı birikimidir. Yanan maddelerin yoğunlaşmasında oluşan su, karbon, yakıt veya yağ katkı kalıntıları, toz ve madeni parçacıklar da bu birikime neden olmaktadır.
  MOTOR YAĞININ İNCELMESİ
  Yanmamış yakıtın üst karter yağını kirleterek, viskoziteyi ve parlama noktasını düşürmesidir. Bu durum, parçaların aşındığı veya yakıt sisteminde ayar bozukluğu olduğu anlamına gelmektedir.
  MSDS
  (Material Safety Data Sheets) Malzeme Güvenlik Bilgi Formları
  MUTLAK VİSKOZİTE
  Akışkanın akmaya karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanır. Kayma geriliminin kayma oranına bölümü mutlak viskoziteyi verir. Birimi poise' dir.
  MVMA
  (Motor Vehicle Manufacturers Association) Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği

  N

  NALSAS
  (North American Lubricant Standard. & Approval Sys.) Kuzey Amerikan Madeni yağ Stand. ve Onaylama Sis.
  NİTRASYON
  Nitrojen oksitlerin, yüksek ısılarda akaryakıtlara saldırdığı ve sonuçta viskozite artışı ve tortu oluşumunun meydana geldiği süreçtir.
  NÖTR YAĞ
  En çok kullanılan otomobil ve dizel yağların temelidir. Vakum damıtmada en üst tabakadan alınır.
  NÖTRLÜK DEĞERİ
  Bir yağın asidite veya alkaliliğinin ölçüsüdür. Bir gram yağı nötralize etmek için gerekli olan asit (HCl) veya baz (KOH) miktarının miligram/kütlesidir.
  NLGI
  (National Lubricating Grease Institute) Milli Yağlama Gresi Enstitüsü gresleri işlenmiş penetrasyon değerlerine göre sınıflandırır.
  NMMA
  (National Marine Manufacturers Association) Milli Deniz Taşıtları Üreticileri Birliği
  NVMA
  (National Vehicle Manufacturers Association) Milli Taşıt Üreticileri Birliği

  O

  OEM
  (Original Equipment Manufacturers) Orijinal Ekipman Üreticileri Birliği
  OKSİTLENME
  Maddelerin oksijenle reaksiyona girip özelliğinin bozulmasıdır. Oksijen akaryakıtla etkileşmesi sonucunda oksitlenme meydana gelir. Süreç, sıcaklık, ışık, madeni katalizörler ve su, asit veya katı kirleticilerin varlığı ile hızlanır. Sonuçta viskozite artışı ve tortu oluşumu gözlenir.
  OKSİTLENME STABİLİTESİ
  Bir akaryakıtın oksitlenmeye karşı direnci, dolayısıyla servis ve depolanma süresinin göstergesidir.
  OKSİDASYON ÖNLEYİCİLER
  Yağlayıcının oksidasyonunu önleyerek ve metal kısımlar üzerinde tortu birikimini azaltarak makine ve yağın ömrünü uzatan katıklardır.
  OLEIK ASIT
  Madeni yağa %1 oranında ilave edilen ve orta basınç EP katığı gibi kullanılan organik bir asittir.
  OTOMATİK ŞANZIMAN SIVISI
  Motorlu araçlarda hidrolik şanzımanlar için kullanılan sıvıdır.

  Ö

  ÖN ATEŞLEME
  Benzinli bir motorda, kıvılcım oluşmadan önce yakıt/hava karışımının yanmasıdır. Genelde, yanma haznesindeki akkor haldeki yakıt veya yağ kalıntıları nedeniyle meydana gelir, güç kaybına neden olur ve motora zarar verir.

  P

  PARAFİN
  Ham parafin yağından elde edilen ve yüksek oranda doymuş hidrokarbonlar içeren bir cins akaryakıttır. Genelde soğuk akış problemlerine yol açtığı düşünülmektedir.
  PARLAMA NOKTASI
  Bir sıvının, devamlı şekilde yanmadan önce (ateş noktası), ani yanmayı (bir parlama) destekleyeceği minimum ısıdır. Parlama noktası, bir akaryakıtla ilgili yangın ve patlama tehlikelerini belirleyen önemli faktörlerden biridir.
  PAS ÖNLEYİCİ KATIK
  Makine içine sızan rutubet ve suyun pas yapmasını önlemek amacıyla madeni yağa eklenen polar organik bileşiklerdir.
  PPD
  Akma noktası düşürücü katıklar, madeni yağın akma noktasını düşürerek düşük sıcaklıklarda katılaşmasını önleyen polimerik maddelerdir.

  R

  RAFİNE ETME
  Ham yağ ve parçacıklarının mamül akaryakıtlar haline getirildiği süreçler dizisi; termal parçalama, polimerizasyon, alkalizasyon, yeniden biçimlendirme, hidro parçalama, hidro şekillendirme, hidrojenleme, çözücü özütünü alma, parafin arıtma, yağ arıtma, asitle işleme, kil filtreleme ve asfalt arıtma işlemlerini içerir.

  S

  SAE
  (Society of Automotive Engineers) Otomotiv Mühendisleri Birliği
  SENTETİK YAĞ
  Planlı ve öngörülebilir özelliklerdeki bir bileşim yaratmak için belirli bir kimyasal bileşime sahip reaktif maddelerden üretilen yağdır.
  SETAN DEĞERİ
  Standart tek silindirli motor testiyle, dizel yakıtın yanma gecikmesini, referans alınan yakıtlarla karşılaştırılarak ortaya çıkartılan, dizel yakıtın yanma kalitesinin ölçüsüdür. Setan değeri yükseldikçe, yüksek hızlı, doğrudan enjeksiyonlu bir motorun çalışması kolaylaşacak ve daha az ‘beyaz duman’ ve ‘dizel boğulması’ yaşanacaktır.
  SETAN ENDEKSİ
  Bir dizel yakıtın setan değerini öngörmek için, fiziksel özelliklerinden hesaplanan bir değerdir.
  SEYRELTİCİ
  Üst karter yağındaki katı kirletici maddeleri koloit (ultramikroskopik parçacıklardan oluşan madde) düzeyinde tutarak, motor parçalarında tortu ve cila kalıntılarının oluşmasını önleyen katkı maddesidir. Genelde külsüzdür ve deterjanlarla birlikte kullanılır.
  SIKIŞTIRILMIŞ HAVA
  Atmosferik basınçtan daha büyük basınçtaki havadır.
  SİYAH YAĞLAR
  Açık dişliler ve çelik kablolar için kullanılan ekstra katkı sağlayan, asfaltlı materyaller içeren yağlardır.
  SSI
  Bir viskozite düzenleyicinin, bir yağın, motor çalışmasına veya özel test koşullarına maruz kaldığındaki yüzde kinematik viskozite kaybına olan katkısının ölçüsüdür.
  SÜRTÜNME
  Hareket halinde olan veya hareket ettirilmek istenen bir cismin hareket yönünün aksi yönünde gelişme gösteren bir kuvvettir.

  T

  TBN
  Toplam Baz Numarası madeni yağdaki alkali madde miktarını belirtir. Birimi mgKOH/g' dir. Motorin kükürt içerdiğinden dizel motor yağlarının TBN değeri önem taşır.

  U

  UÇ NOKTA
  Bir petrol maddesinin damıtılma testi sırasında kaydedilen en yüksek buhar ısısıdır.
  UÇ YAĞLAMA
  Tam sıvı bir yağ tabakası geliştirilmeden, birbirine sürtünen iki yüzeyin arasının yağlanmasıdır. Bu durum aşırı yüklenme durumlarında oluşur ve metalin metale değmesinin önlenmesi için, aşınma önleyici veya aşırı basınç (EP) katkılarının kullanılmasını gerektirir.

  V

  VİSKOZİTE
  Bir yağın akmaya karşı gösterdiği iç direnin ölçüsüdür. En sık kullanılan birimi centistoke’dur (cSt). Kinematik viskozite genel olarak 40°C veya 100°C sıcaklıkta ölçülür.
  VI
  Viskozite indeks geliştirici katıklar, ısı değişiminin yağ viskozitesi üzerindeki etkisini azaltan, yağda eriyebilen organik polimerlerdir.

  Y

  YAĞLAMA
  Birbirlerine temas eden hareketli yüzeyler arasına sürtünme azaltıcı bir tabaka yerleştirilerek sürtünme ve aşınmanın kontrol edilmesidir.
  YAPIŞKANLIK VERİCİ KATIK
  Yağların yataklardan damlamaması ve damlalar sıçratmaması için, yağın fazla kohezyon göstermesini ve lifli yapıda olmasını sağlayan sabun bileşikleridir.
  YENİDEN RAFİNE ETME
  Kil temizleme, filtreleme veya daha gelişmiş metodlar kullanarak kullanılmış yağları işlemek ve yeniden kullanıma hazır hale getirmektir.
  YOĞUNLUK
  Birim hacim başına düşen kütledir. Birimi kg/m³ veya gr/cm³ tür.

  Z

  ZİFT
  Ham petrolün vakumla damıtılması sonucunda oluşan, kahverengi veya siyah bir tortudur. Asfalt veya katran olarak da adlandırılır. Yüksek molekül ağırlığına sahip hidrokarbonlar ve az miktarda sülfür ve nitrojen bileşenlerinden oluşur.
   
 2. kfy

  kfy
  ADMİNİSTRATOR

  Mesajlar:
  13.051
  Beğenileri:
  5.567
  Ödül Puanları:
  113
 3. YCO

  YCO
  SCW ÜYESİ

  Mesajlar:
  22.339
  Beğenileri:
  79
  Ödül Puanları:
  48
  teşekkürler Cezmi Abim ihtiyaç olduğunda bakılıp öğrenilcek bi konu..
  ama bişi sormak istiyorum..motor yağı, motor suyundan kalorifer kapalıyken daha hızlı mı ısınır yoksa daha mı geç..benim bi fikrim var ancak sorulması gereken kişi sensin.. :)
   

Sayfayı Paylaş